دست از “سر” وجود، چو “مردان” ِ ره بشوی تا کیمیای “عشق” بیابی و “گــَر” شوی

ادامه مطلب

من تو را انتخاب می کنم، تو هم مرا. دیگر به امنیت هیچ کداممان صدمه وارد نمی شود.

ادامه مطلب

سرشارم از آرزو و تمنا: می خواهم “سلطان نمک” ایران باشم نمک های داخلی همه خنده می زنند بر حدیث گند

ادامه مطلب

پدر، همه را به یک چشم می دید پا توی یک کفش می کرد و عوض خرخر، خس خس می کرد جنگ که تمام شد از پدر چیزی حدود ۳۰ درصد مانده بود حالا که دیپلم ریاضی گرفته ام میفهمم ما ۱۰۰ درصد به پدر مدیونیم نه ۷۰ درصد اکبر اکسیرکتاب ” پسته لال سکوت دندان شکن است”

ادامه مطلب

رای اعتمادم را خرج هر کسی نمی کنم وزارت عشق دست خودت را می بوسد

ادامه مطلب

چند شنبه ها اخم هایت تعطیل می شود؟ روز اجرای خنده بر لب های تو چه روزی ست؟ کی دقیقا بازیت می گیرد و بازیم می دهی؟ این همه حرکت را برای تو کدام کارگردان طراحی کرده؟ چه کسی برای تو حرف های دهنت را مینویسد؟ من هیچ… تو، به کنار… توبه به کنار! من که باشم که توبه کنم که تو را نبینم؟ خب چه کسی طرز قدم هایت […]

ادامه مطلب

شعری از خلیل جوادی عزیز رستمعلی” که مونده بود در گل خورد و خمیر و خسته رفت منزل گف:ننه جون،تو که گره گشامی همیشه توی سختیا باهامی مدّ تیه توی محل کارم یک سر سوزن اعتبار ندارم تو کاسبی بد جوری خوردم زمین خلاصه کلی کم آوردم ، همین آه ندارم با ناله سودا کنم دلم میخواد یه راهی پیدا کنم ننه ، بیا یه کم نصیحتم کن راهی نشونم […]

ادامه مطلب

آب زاینده رود به کرمان و قم ،آب سرشاخه های دز به قم ،آب کارون به زاینده رود ،بعد دوباره آب کرخه به کارون ،و دوباره آب کوهرنگ به زاینده رود،آب چشمه سرداب به بند دره ،آب رودخانه چالوس به هراز،آب سیمره به دشت سرفیروزآباد،آب تار رود به هومند آبسردباز دوباره آب چشمه لنگان به زاینده رودطرح انتقال آب ارس به ارومیهچقدر آب بستیم به این مملکتتو این بحران بی […]

ادامه مطلب

گزارش نهایی پزشکی قانونی:…به دلیلبـُـغـض مُردگیدر ناحیهگلو…

ادامه مطلب

تقصیر کسی نیست اگه نمی تونی با دیگران راحت باشیتقصیر کسی نیست اگه تو حتی برای یک لبخند ساده به محاسبات پیچیده ذهنی نیاز داریتقصیر کسی نیست که تو درگیر هزار “اما” و “شاید” و “آیا” شدیتقصیر کسی نیست که ناخوداگاه حرفی می زنی که حرف دلت نیستتوتو“عاشق” نیستی.همین!

ادامه مطلب

تبلیغات