مدیریت مظلومیت

حادثه تروریستی ۱۷ خرداد تهران نشان داد ظاهرا عزمی برای تغییر شیوه های اطلاع رسانی و مدیریت سنجیده و فکرشده بحران در حوزه رسانه وجود ندارد. صداوسیما عموما در حالت دست پاچگی و تکلف و تپق به خبر رسانی مشغول است و در بسیاری موارد اخبار خارج از شبکه های رسمی صداوسیما ، دست اول تر ، شفاف تر و حتی منصفانه تر است. 
در این یادداشت قصد تجزیه و تحلیل رفتار ساعات اولیه حادثه را ندارم که البته در جای خود برای رسانه ای با این قدرت نفوذ (؟) ، موضوع جدی و قابل طرحی است. اما موضوع مغفول مانده دیگر و مهمتری هم هست که بهتر است به آن بپردازیم . من عنوان " مدیریت مظلومیت" را برایش انتخاب کرده ام.
نکته این جاست که با تغییر چند باره مسوولین رسانه ای مثل صداوسیما ، کوچکترین خللی تر ترکیب و نوع نگاه سردبیران بخش های خبری به وجود نیامده است و سوال این جاست که چرا صداوسیما اصرار دارد حوادث را بی ارزش کند و از درجه اهمیت آن ها بکاهد؟
قطعا برای نشان دادن این که ایران ، قربانی تروریست است و این که در موضع مظلومیت و در مقابل تروریسم قرار دارد، منطقی تر این است که حوادثی مثل حادثه مجلس و حرم امام خمینی با شفافیت و رعایت دقت و متناسب با شدت واقعه بازگو و تحلیل شود. اخبار ساعت ۱۴ رادیو می گوید: " اقدام تروریست ها شکست خورد" ، ".. در اقدامی کور …" ، " تروریست ها نتوانستند به صحن مجلس وارد شوند" ، یا " اوضاع تحت کنترل است" در حالی که اخبار بیرون از دایره تنگ سردبیری صداوسیما چیزهای دیگری می گویند که بعید است نادرست باشند. دست کم می توان به نیمی از آن ها اعتماد کرد چون از سایر کانال های رسمی منتشر شده اند.
گویی صداوسیما اخبار را به صورت جانبدارانه تنظیم می کند، ولی معلوم نیست این جانبداری قرار است به نفع چه کسی باشد. اگر قرار است ندای مظلومیت مردم ایران و حقیقت ترور و شرارت فهم و درک شود لاجرم باید ابعاد حقیقی ماجرا گفته و بازنشر شود. 
وقتی خبر حادثه ای با این درجه از اهمیت ( ورود گروهی به ساحتمان مرکزی مجلس در پایتخت، و گروهی دیگر به مرقد بنیانگذار انقلاب ) ، تبدیل به یک خبر دست چندم شده و بدون پوشش مناسب روانه آنتن ها می شود ، شدت فاجعه نمایان نمی شود و طبیعی است که مخاطبین ، نتوانند ما را جزو قربانیان واقعی تروریستی فرض کنند. 
تا وقتی می گویید "حرکت افرادی در یکی از ساختمان های مجلس" یا  از همان دقایق آغازین می گویید " اوضاع تحت کنترل است" در حالی که تا ساعت ها بعد از شروع حادثه هنوز درگیری و تیراندازی ادامه دارد، طبیعی است مخاطب خارجی و حتی برخی مخاطبان بی خبر داخلی باور نکنند  که شما قربانی تروریست هستید.

پ.ن: شفافیت و دقت در خبر رسانی نمی تواند قدرت مقابله با حادثه ، یا میزان آمادگی نیروهای انتظامی یا قدرت مدیریت بحران را زیر سوال ببرد، بلکه در جهت دهی اخبار سایر رسانه های رسمی و غیر رسمی به شدت موثر است و بر خلاف آن چه که تصور می شود، به جای تزریق لحظه به لحظه اطلاعات ضدونقیض غیر رسمی دلهره آور ، نهایتا منجر به احساس امنیت در شهروندان خواهد شد. 


اسماعیل غلامی
۱۷ خرداد ۹۶

موضوع : یادداشت ها

Comments are closed.

تبلیغات