خطیب نماز جمعه این هفته تهران آقای آیت الله احمد خاتمی :

“دو دهه قبل بنده در یکی از موسسات اقتصادی درس اخلاق می گفتم و عنوان آن اخلاق کارگزاران بود. آخر ماه رئیس این مرکز بزرگ اقتصادی به بنده گفت که در این ماه یک تخلف نداشتیم “

 

موضوع : یادداشت ها

Comments are closed.

تبلیغات