آرشیو برای خرداد, ۱۳۹۶

مدیریت مظلومیت حادثه تروریستی ۱۷ خرداد تهران نشان داد ظاهرا عزمی برای تغییر شیوه های اطلاع رسانی و مدیریت سنجیده و فکرشده بحران در حوزه رسانه وجود ندارد. صداوسیما عموما در حالت دست پاچگی و تکلف و تپق به خبر رسانی مشغول است و در بسیاری موارد اخبار خارج از شبکه های رسمی صداوسیما ، دست اول تر ، شفاف تر و حتی منصفانه تر است.  در این یادداشت قصد […]

موضوع: یادداشت ها

تبلیغات