آرشیو برای اردیبهشت, ۱۳۹۴

شیخ – رضی الله عنه – را مریدان به خُبث در پوستین افتادند که: یا شیخ! مادام که اسباب تکنولیژیک در ننوی کودک شیرخوار و پتوی محتضر بیمار یافت شده، حیف باشد تورق "ری سورس"های خارج فقه و زحمت حمل کتاب به شیوه ابائنا الأوّلین. الحاح مریدان کارگر افتاد و انبان شیخ به جهت ابتیاع گلکسی نوت سیکس شل گشت. بفرمود تا مریدان نیز به متابعتش کیسه ها شل کرده […]

موضوع: یادداشت ها

تبلیغات